10.08.2015.

Prize competition: Can I have the receipt, please?

Prize competition for foreign guests - Can I have the receipt, please?
Fiscalization - a means of fighting the shadow economy, tax evasion and unfair competition.

Dear guests,
The Republic of Croatia continues its fight against the shadow economy, tax evasion and unfair competition!
You too can join in!
Enter the prize competition "Can I have the receipt, please?"
The prize competition will run from 1 August 2015 until 02 October 2015.
Collect 20 receipts which you get for every purchase in the Republic of Croatia and send them via post to the address Hrvatska Lutrija, p.p. 748, 10001 Zagreb, marked "For the prize competition 'Can I have the receipt, please?'“, to win a paid summer vacation for two, so you can come back to Croatia in 2016!

Additional information about the prize competition is available at:
Ministry of Finance - Tax Administration
www.porezna-uprava.hr
or www.lutrija.hr (in Croatian)

» Prize competition rules
» Leaflet: Can I have the receipt, please?

What is fiscalization?
Fiscalization of cash transactions is a set of measures implemented by fiscalization subjects in order to allow for efficient oversight of realised cash turnovers. Fiscalization subjects are required to perform software upgrades to their existing cash registers to enable digital signing of receipts and establish an on-line connection for real-time submission of receipts to the Tax Administration. Fiscalization provides a richer and more modern method of communication communication between the Tax Administration and fiscalization subjects. The system will enable easier supervision for the Tax Administration and facilitate the development of modern systems of internal control for taxpayers.

The Croatian fiscalization model is world-unique and tailored to the citizens, who can actively participate in the establishment of a more organised, competitive and fairer Croatia via a web-site or a text message. The citizens can easily check if every receipt they get has been reported to the Tax Administration.

AND EVERY RECEIPT YOU TAKE IS AN ASSURANCE OF A MORE ORGANISED SOCIETY AND A MORE SECURE FUTURE.

Dear guests, we kindly invite you to contact the Tax Administration if you do not get a receipt when you pay in cash. Call us at our toll-free number 0800 - 1001 and report the fiscalization subject who doesn't respect the rules, in contrast to a large majority of others. You have a right to know whether your receipt is valid!

You can check if your receipt is valid at our web-site www.provjeri-racun.hr

"A KDE JE ÚČET?"
Soutěž pro občany České republiky - A kde je účet?
Fiskalizace – prostředek v boji proti šedé ekonomice, daňovým únikům a nekalé soutěži!

Vážení hosté z České republiky,
Chorvatská republika pomocí fiskalizace pokračuje v boji proti šedé ekonomice, daňovým únikům a nekalé soutěži!
Zapojte se i Vy!
Zapojte se do soutěže „A kde je účet?“
Shromážděte 20 účtů, které dostanete u každého nákupu v Chorvatské republice, pošlete ich na adresu Chorvatské Loterie - Hrvatska Lutrija, p.p. 30, 10001 Zagreb, s označením „Za nagradnu igru A gdje je račun?“. Vyhrajte dovolenou pro dvě osoby a vraťte k nám v roce 2016!

Soutěž začíná 01.08.2015, a končí 02.10.2015.
Více o soutěži naleznete na www.porezna-uprava.hr nebo www.lutrija.hr

» Pravidla spotřebitelské soutěže „A kde je účet?“
» „A kde je účet?“

Co je to fiskalizace?
FISKALIZACE je soubor opatření, které je potřebné aplikovat ze strany daňových poplatníků, v zájmu dosažení účinné kontroly zaznamenávaní hotovostních transakcí. Daňoví poplatníci modernizují stávající platební přístroje ve smyslu digitálního podpisování a on-line přenos dat s cílem vytvořit spojení a doručení účtů Daňové správě v reálním čase. Pomocí fiskalizace se obohacuje a modernizuje komunikace mezi Daňovou správou a daňovým poplatníkem. Pro daňovou správu je tak usnadněn proces dozoru a pro daňové poplatníky moderní rozvoj systému vnitřní kontroly podnikání.

Chorvatský model fiskalizace je jedinečný ve světě a je přizpůsoben občanům, který se přes web nebo sms mohou aktivně podílet na vytváření organizovaného, konkurenceschopného a spravedlivějšího Chorvatska. Občané mohou zkontrolovat každý obdržený účet přihlášen Daňové správě.

A PROTO JE KAŽDÝ PŘEVZATÝ ÚČET – POTVRZENÍ PRO ORGANIZOVANOU SPOLEČNOST A BEZPEČNĚJŠÍ BUDOUCNOST.

Vážení hosté, zveme vás, abyste i Vy sdělili Daňové správě, jestli u platby v hotovosti neobdržíte účet. Zavolejte na náš bezplatný telefon 0800 - 1001 a nahlaste daňového poplatníka, který na rozdíl od velké většiny nerespektuje pravidla. Máte právo vědět, zda jste dostali správný účet!

Správnost účtů můžete zkontrolovat pomocí speciální web služby www.provjeri-racun.hr

» http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PrizeDraw.aspxThe Republic of Croatia - Ministry of Finance
Tax Administration

Email

Praises from abroad to Istria

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Already receiving significant earned media in outlets such as National Geographic Traveler Huffington Post and mention in notable guidebooks like Lonely Planet, international journalists and tour operators alike continue the praise heaped upon the Istrian peninsula and all it has to offer making it one of the world's top destinations.

Booking