Crkva sv. Marije u Oprtlju

Crkva sv. Marije nalazi se podno Oprtlja, uz cestu koja vodi prema Zrenju, Šterni i Bujama, u hladu čempresa koji su se pred njom postrojili. Sagrađena u 15. stoljeću, crkvu je oslikalo nekoliko majstora. Na trijumfalnom luku slikar je potpisan, a datirana je i slika. Riječ je o Kleriginu iz Kopra koji 1471. slika Navještenje pod kojim su sa svake strane po tri sveca. Kompozicija Navještenja uokvirena je arhitektonskim elementima: dva kanelirana stupa korintskih kapitela nose arhitrav ukrašen antikiziranom viticom. Anđeo u svijetloj odjeći na lijevoj strani luka kleči pred visokim zidom obzidanim kruništem iza kojeg se uzdižu krošnje stabala. Marija kleči ruku prekriženih na prsima, pred visokim stalkom s knjigom, a iza kreveta s baldahinom. Jasan crtež, naglašena upotreba antikizirajućih motiva i pokušaj iluzionističkog prikazivanja kao izražajna sredstva renesanse govore o modernim strujanjima koja su utjecala na Klerigina.

Ostali slikari pokazuju nemediteranske, sjevernjačke utjecaje. Na južnom zidu, uz svetište, prikazan je  ciklusa Marijinog života, a autor stvara u duhu meke gotike. Njemu nasuprot između dvije bordure akantusovih vitica šest je scena slikanih u Knitterungstilu. U gornjem registru Bogorodica na prijestolju okružena je anđelima, a sa strane prikazima sv. Roka i Sebastijana. U donjem registru u sredini sv. Juraj ubija zmaja, a sa strane su sv. Kristofor i Petar. Pod nogama sv. Kristofora je Meluzina, dvorepa sirena s krunom na glavi. Uz sv. Petra opisan je donator – zemljoradnik (uz njega je kosir) koji je imao dovoljno novca da naruči ovaj prikaz. Ostatak fresaka u crkvici sv. Marije pripadaju Kristološkom ciklusu, kojeg čine 24 scene, a pripisan je tzv. Šarenom Majstoru čija su subalpska strujanja u ovim radovima pojednostavljena.

Kako doći:
Crkva sv. Marije nalazi se stotinjak metara ispod mjesta.

Napomena:
Crkva je stalno otvorena.

Lokacija

Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking