Dvoranske bazilike u Nezakciju

U Nezakciju, osim prapovijesnih i rimskih ostataka, sačuvan je i ranokršćanski kompleks iz 5. stoljeća, smješten na sjeveroistočnom djelu naseobine. Budući da je to posljednji sloj u Nezakciju, dobro je očuvan i konzerviran, a do danas su vidljive dvojne bazilike.Glavni ulaz u kompleks bio je s foruma, a ulazilo se u narteks, dugi hodnik koji je povezivao i s kojeg se ulazilo u obje crkve, ali i pomoćne prostorije. Dvojne bazilike bile su različitih veličina, a obe su imale upisane apside.

Sjeverna bazilika bila je manja i starija, vanjski rubovi bili su ojačani pilastrima, a ukrašeni plitkim lezenama koje osim, na uzdužnim zidovima, uokvirivale su i ulazna vrata. Uz apsidu se nalazila svećenička klupa, dok su u svetištu pronađeni ostaci povišenog podija, podni mozaik te prazna kutija za relikvije. Uz sjeverni zid glavne prostorije protezale su se tri prostorije koje su služile kao katekumenej (za pripremu krštenja), krstionica i konfirmatorij (za sakrament potvrde). Krstionica je četvrtastog oblika te je povezana s obje bočne prostorije, ali ne i s crkvom. Uz južni zid također su tri prostora, dva pripadaju grobnim kapelama, a treći je dijakonikon, mjesto za skladištenje crkvenih predmeta.

Kao i sjeverna, tako i južna, veća bazilika je imala svećeničku klupu u apsidi, no apsida je pomaknuta prema jugu pa glavni ulaz i apsida više nisu u istoj osi. Zidovi su joj bili raščlanjeni lezenama i pilastrima, s ulazom na zapadnoj strani, dok je sjeverni zid zatvoren nizom pomoćnih prostora. Čini se da je bazilika bila trobrodna ili je bila na taj način pregrađena. 

Pretpostavlja se da se veća crkva bila posvećena Sv. Mariji i koristila za svakodnevne obrede, dok je manja crkva služila za okupljanje klera i za pokrštavanje vjernika, a posvećena je bila Sv. Tomi Apostolu. Dvojne bazilike imaju tragove nasilnog uništenja i paljenja, datirane u početak 7. stoljeća, budući da nema tragova pleterne ornamentike koja je karakteristična za starije razdoblje.

Lokacija

Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking