Nautički promet

Lučka kapetanija i lučke ispostave u Istri

Lučka kapetanija Pula
Riva 18, HR-52100 Pula-Pola
T./F. +385 (0)52 222 037
T. +385 (0)52 535 870
Lučka ispostava Umag
Josipa Broza Tita 3, HR-52470 Umag-Umago
T. +385 (0)52 741 662
F. +385 (0)52 741 538
Lučka ispostava Novigrad
Porporela 6, HR-52466 Novigrad-Cittanova
T/F. +385 (0)52 757 035
Lučka ispostava Poreč
Obala maršala Tita 17, HR-52440 Poreč-Parenzo
T./F. +385 (0)52 431 663
Lučka ispostava Rovinj
Obala Pina Budicina 1, HR-52210 Rovinj-Rovigno
T/F. +385 (0)52 811 132
Lučka ispostava Raša
Trget bb, HR-52224 Raša
T/F. +385 (0)52 875 127
Lučka ispostava Rabac
Obala maršala Tita 39, HR-52221 Rabac
T/F. +385 (0)52 872 085

Opskrba gorivom

Umag-Umago
Šetalište Vladimira Gortana bb, HR-52470 Umag-Umago
T. +385 (0)91 4971 138
Novigrad-Cittanova
Mandrać 15A, HR-52466 Novigrad-Cittanova
T/F. +385 (0)52 726 425
M. +385 (0)91 454 2178
Poreč-Parenzo
Rade Končara 2b, HR-52440 Poreč-Parenzo
T. +385 (0)91 4971 123
Rovinj-Rovigno
Obala palih boraca NOR 2, HR-52210 Rovinj-Rovigno
T. +385 (0)91 4971 135
Pula-Pola
Riva 3, HR-52100 Pula-Pola
T. +385 (0)91 4971 126 

Službe za pomoć na Jadranskom Moru

Sea Help
Baza: Poreč
Odgovoran za Istru od Umaga do Pule
Sea help kapetan: Mateo Fatorić & Kevin Krizman
T. +385 (0)919 112 112 (0-24h)
service@sea-help.eu
www.sea-help.eu

Sea Tow
Baza: Marina Parentium, Poreč
T. +385 (0)99 444 8800
T.  +385 (0)99 222 8000 (0-24h)
info@seatow-europe.com
seatow-europe.com

Nautička komunikacija

Cijela obala Hrvatske pokrivena je prilično dobro radio komunikacijom. Radio usluge zaštite ljudskih života i sigurnosti navigacije pruža Plovput iz Splita preko radio stanica Split i Dubrovnik koje pokrivaju južni Jadran, i Rijeka koja pokriva sjeverne dijelove našeg mora. 
Prema standardima GMDSS sistema (Global Maritime Distress and Safety System), kanal za automatsko primanje digitaliziranog poziva u pomoć je kanal 70, poslije kojeg je komunikacija preusmjerena na operativni kanal obalne stanice tj. lučke kapetanije (16 ili 10). GMDSS sistem je u uporabi od 1. veljače 1999. godine tako da će na trenutačnom VHF kanalu za pozive u pomoć, kanalu 16, neprekidno slušanje biti omogućeno još neko vrijeme. 
Za direktne pozive lučkoj kapetaniji u uporabi je kanal 10.

» Marine u Istri

Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking