03.02.2014.

Kreće REVITAS II - nadogradnja revitalizacije istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu

U gradskoj vijećnici Grada Vodnjana je danas predstavljen program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska pod nazivom Revitas II u kojem s hrvatske strane uz Istarsku županiju kao partneri sudjeluju gradovi Buzet, Vodnjan i županijska turistička zajednica, dok sa slovenske strane sudjeluju Mestna občina Koper, Občina Izola i Občina Piran.

REVITAS II se temelji na nastavku i nadogradnji aktivnosti projekta REVITAS i u tom smislu nadovezuje se na stare aktivnosti i pokazuje nastavak, no vrlo bitno je da pokazuje i  inovativnost.

Prekogranični opći ciljevi projekta REVITAS II jesu:
• Zaustavljanje propadanja istarskog zaleđa očuvanjem i promocijom kulturne baštine i poticanjem razvoja integriranih turističkih proizvoda
• Oblikovanje prekogranične turističke destinacije te poticanje održivog razvoja turizma u istarskom zaleđu na temelju kulturnog i prirodnog bogatstva područja
• Povezivanje i osposobljavanje ponuditelja turističkih proizvoda i usluga u svrhu smanjivanja razvojnog raskoraka između razvijenog obalnog i nerazvijenog unutrašnjeg dijela Istre i preusmjeravanjem turista iz obalnog dijela u unutrašnjost Istre
• Poticanje i promoviranje autohtonih uzanci, običaja i zanata u svrhu zaustavljanja iseljavanja stanovnika iz nerazvijenog dijela u unutrašnjost Istre i povečanje prepoznavnosti unutrašnjosti Istre

Posebni prekogranični ciljevi projekta i s njima povezani rezultati:
• Implementacija i nadogradnja modela revitalizacije zaleđa, koji je bio razrađen u okviru projekta REVITAS.
• Potenciranje prekograničnih kulturnih razmjena i događaja sa namjenom povećanja nivoa svijesti stanovnika Istre i ostale zainteresirane javnosti o kulturnim i razvojnim potencijalima istarskog zaleđa.
• Ojačati i nastaviti s razvojem uspostavljene zajedničke prekogranične turističke destinacije ISTRA.
• Stimulacija i inovativni pristup ka upotrebi informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) što će omogućiti razvoj zaleđa i animaciju turista na multimedijalan način.
• Osigurati planske uvjete za buduću revitalizaciju područja.

Projekt će omogućiti protok turista iz urbanih područja u zaleđe, oživit će razvoj prekogranične destinacije i uz to omogućiti preko najmodernije informacijske tehnologije jednostavan protok informacija o lokalnim specifičnostima unutar cjelokupne destinacije Istra. Sa integriranom turističkom ponudom će se produžiti turistička sezona, a to će se odraziti na prekograničnoj gospodarskoj djelatnosti, u kojoj je turizam vrlo bitan dio.

Partneri: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Istarska županija, Grad Vodnjan, Grad Buzet, TZIŽ Sveukupan iznos projekta: 843.058,50 EUR, sufinanciranje 15% Financije po partnerima: Mestna občina Koper 204.446,66; Občina Izola 49.300; Občina Piran 72.500; Istarska županija 167.270,85; Grad Vodnjan 110.000; Grad Buzet 128.041; TZIŽ 112.500.

Aktivnosti projekta REVITAS II:
• Vođenje i praćenje projekta te evaluacija i izvještavanje.
• Izrada Mobilne aplikacije Istra Culture na 7 jezika.
• Otvaranje iskustvenih centara kao nadogradnja mreže info centara REVITAS projekta: Kuća fresaka u Draguću, Novi multimedijalni turistički centar u Buzetu, Iskustveni informacijski centar u Vodnjanu; Informativno degustacijski centar u Smokvicama; Uređeni prostori za promociju autohtonih obrta izrade češljeva i pekare u Buzetu, Izgradnja autohtone istarske kažete u Općini Izola.
• Uređenje pješačke staze u zaleđu Pirana, označavanje pješačke staze u zaleđu Kopra.
• Otvaranje dvije infotočke u Rovinju i Puli te vanjske infotočke na putničkom terminalu u starogradskoj jezgri Kopra.
• Održavanje trodnevne radionice o Freskoslikarstvu za osnovnoškolce, srednješkolce i starije osobe, organiziranje međunarodne likovne kolinije i znanstvenog skupa na temu zidnog slikarstva.
• Organiziranje jednodnevne radionice na temu Oživljavanja autohtonih obrta, seminara o nematerijalnoj kulturnoj baštini, te sajma starih obrta.
• Organiziranje niza radionica na temu suhozidne gradnje, Upotrebi kamena u tradicionalnoj proizvodnji vapna te Kamena u prostoru (Topolovec, Vodnjan, Izola).
• Izrada Internet stranice projekta kao nadogradnja www.revitas.org stranice
• Digitalizacija tiskanih materijala: 6 brošura (4 iz projekta Heart of Istra i 2 iz projekta REVITAS) te  fotomonografije Istarskih fresaka i Fotomonografije Istre Renca Kosinožića
• Izrada promotivnih materijala i ponovni tisak materijala REVITAS projekta
• Izrada fotomonografije Istre Renca Kosinožića
• Promocija autohtonih obrta kroz multimedijalne aplikacije i promotivne materijale
• Aplikativno oblikovanje istarskog suvenira s motivima istarskih freski

Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking