14.06.2018.

Novo ruho Brijuna

Projekt „Novo ruho Brijuna“ Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (oznaka: KK.06.1.2.01.0007), u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Aktivnosti projekta usmjerene su na održivo korištenje prirodne baštine u NP Brijuni. Iako kulturno-povijesna baština nije u središtu ovog projekta, nužno ju je obnoviti u svrhu prezentacije i interpretacije prirodne baštine kojom NP Brijuni obiluje. Adaptirat će se pojedini dijelovi arhitekture koji će poslužiti kao prostori za postavljanje izložbi te kao smještaj za polaznike edukativnih aktivnosti/izleta. Na taj će način provođenje ovog projekta doprinijeti zaštiti i očuvanju i prirodne i kulturno-povijesne baštine.

Provedbom projekta planirana je izrada Studije upravljanja posjetiteljima koja će biti temelj unapređenja sustava posjećivanja s ciljem kvalitetnije prezentacije sadržaja i bogatstava Nacionalnog parka.

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 41.759.488,84 kuna (33.662.108,06 kn + PDV) od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 27.285.453,83 kuna bespovratnih sredstva (85% ukupnih prihvatljivih troškova). Preostali iznos prihvatljivih troškova sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.201.953,39 kuna dok su sredstva u iznosu od 1.613.126,70 kuna vlastito sufinanciranje projekta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. listopada 2017. godine, dok je razdoblje provedbe projekta od 12. srpnja 2016. godine do 30. travnja 2020. godine.

Projektom se planiraju sljedeće aktivnosti:
1. Uspostava Info punkta
2. Nabava broda
3. Nabava dva izletnička vlaka
4. Rekonstrukcije na Velikom Brijunu
5. Modernizacija Prirodoslovne izložbe
6. Obnova ljetnog kina
7. Obnova objekata u luci Malog Brijuna
8. Razvoj edukativnih programa
9. Promocija projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Uspostava Info punkta i nova oprema
1. Uspostava Info punkta
Info punkt (u formi info kioska) s interaktivnim izlogom koji 24 sata prezentira izletničke, rekreacijske, smještajne i ugostiteljske ponude NP-a Brijuni biti će smješten na otoku Veliki Brijun na Trgu prijateljstva. Svrha Info punkta je ažurnije i promptnije informiranje posjetitelja o svim otočnim sadržajima i mogućnostima obilaska što do sada nije postojalo na otočju. Na taj će se način rasteretiti izletničko- poslovna agencija NP-a u Fažani kao trenutno jedino mjesto informiranja posjetitelja, što će svakako doprinijeti i kvalitetnijem pristupu posjetiteljima.  

2. Nabava broda

Planirano je projektiranje i izgradnja novog broda na električni pogon s kapacitetom 150 putnika.

3. Nabava dva izletnička vlaka
Predviđena je nabava dva suvremena homologirana turistička vlaka (s kapacitetom 80 putnika svaki) s jednom lokomotivom i četiri otvorene prikolice koji će po prvi puta omogućiti razgledavanje otoka Veliki Brijun osobama s invaliditetom. U sklopu nabave vlakova predviđena je i edukacija dva djelatnika za upravljanje vlakovima.

4. Rekonstrukcije na Velikom Brijunu
U svrhu kreiranja novih sadržaja za posjetitelje uredit će se slijedeća zapuštenu infrastrukturu na otoku Veliki Brijun:
• Uređenje poučno-tematske staze Šetnica pod brdom Straža - podrazumijeva nabavu i opremanje edukativne staze kroz nekadašnji kamenolom ilustriranim drvenim interpretacijskim tablama i edukativnim izlošcima (6 kom), te orijentacijskim znakovima (2 kom) s ciljem prezentacije šumskog ekosustava, florom i faunom koja čini sastavni dio šume
• Prezentacija hidrogeoloških posebnosti NP Brijuna - predviđena je izrada projekta hidrogeoloških posebnosti Brijuna u kojem će biti obrađena geološka građa otočja Brijuni. Projekt će uključivati i opis vodnih pojava na otoku, opis bušotina i zdenaca, opis i prikaz geološkog i litofacijelnog statigrafskog stupa stijena na lokaciji zdenca „Živa voda“ te kompresorska stanica.
Unutar ove aktivnosti predviđena je i obnova objekta „Živa voda“ .  Također, u sklopu ove aktivnosti je predviđeno i postavljanje ukrasnih paravana za isticanje važnih poruka o zaštiti i očuvanju prirode čime će se nastojati educirati posjetitelje o važnosti zaštite i očuvanja zaštićene prirodne baštine NP Brijuni. Predviđena je i građevinska adaptacija objekta Kompresorska stanica s uređenjem strojarskih instalacija u svrhu prezentacije klipnog kompresora i crpne stanice iz 60-ih godina, kao i rada stanice za crpljenje vode iz arteških bunara na otoku. Objekt će se koristiti u prezentacijske svrhe, te tako pružiti dodatni edukacijski i turistički sadržaj koji će biti dostupan posjetiteljima za samostalnu posjetu ili uz vodiča.

5. Modernizacija Prirodoslovne izložbe
Radovi na izložbi će obuhvatiti adaptaciju diorama, dizajn i montažu nove rasvjete. Nova Interaktivna aplikacija (tzv. CITES) će kao dio izložbe, posjetiteljima prikazivati utjecaj trgovine ugroženim vrstama na najčešće i najugroženije vrste, njihovo brojno stanje, predviđanja budućnosti vrste te najčešće razloge lova i trgovine. Ovom izložbom želi povećati svijest posjetitelja o navedenim opasnostima i problemima s kojima se susreću životinje iz divljine. 

6. Obnova ljetnog kina
Podrazumijeva modernizaciju kina iz 50-ih godina koja uključuje nabavu i instalaciju projekcijske opreme, nabavu i montažu modularne pozornice, gledališne tribine, otkup kratkometražnih i dugometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova na temu zaštite i očuvanja prirode, zaštićenih područja, staništa i okoliša. Planira se i montaža panel ograde na kojoj će se izložiti fotografije zaštićenih vrsta i staništa, te otkup filmske građe/licence za prikazivanje arhivskog materijala Filmskih novosti vezanih uz Brijune.
U kinu se planira prikazivati specifične naslove pretežito dokumentarnog karaktera koji će navoditi posjetitelje na promišljanje o zaštiti okoliša i prirode. Organizirat će se tematske večeri sa kratkometražnim i dugometražnim igranim, dokumentarnim i animiranim filmovima na temu zaštite i očuvanja prirode, zaštićenih područja, okoliša, vrsta, staništa i sl. Cilj je potaknuti publiku na razmišljanje o ljudskim postupcima spram prirode i okoliša, edukacija o važnosti očuvanja i zaštite prirode i bioraznolikosti životne sredine. U kinu bi se prikazivale i arhivske snimke brijunskih vizura i krajobraza iz doba Josipa Broza Tita u vidu komparacije njihovog prijašnjeg i sadašnjeg izgleda.

7. Obnova objekata u luci Malog Brijuna
Uređenjem Malog Brijuna za posjetu i edukaciju predviđena je aktivnost sanacije 7 prizemnih građevina u uvali Sv. Mikule na Malom Brijunu. Potrebna je građevinska obnova i podizanje razine termičkih svojstava građevina. Radovi će obuhvaćati sanaciju krovišta i krovnog pokrova, izmjenu stolarije, unutarnje uređenje, hidroizolaciju i termoizolaciju, strojarske i elektroinstalacije te opremanje objekata namještajem. Planirana je prenamjena objekata u informacijski punkt NP Brijuni, kuhinju i restoran s javnim sanitarijama, zajednički stan domara i vatrogasaca te spavaonice. Smještaj na Malom Brijunu je predviđen za vrtićke, školske, sveučilišne skupine, nevladine organizacije, umjetnike, znanstvenike i sve one koji na Malom Brijunu žele provoditi edukativne programe  i/ili istraživanja.
U objektima je predviđeno zapošljavanje 13 osoba. Navedena aktivnost pridonosi značajnom proširenju ponude NP Brijuni s obzirom da je Mali Brijun trenutno zatvoren za posjete zbog svoje neatraktivnosti, nedostatka sadržaja ali i potencijalne opasnosti za posjetitelje s obzirom na trenutno stanje postojećih objekata.

8. Razvoj novih edukativnih programa NP Brijuni i edukacija djelatnika
Predviđeno je osmišljavanje edukativnih programa za posjetitelje : Nacionalni park Brijuni, Svijet biljaka, Čaroban svijet kukaca, Ptice, Morska obala, Podmorski svijet.
Provodit će se i edukativni program obilaska pješačke edukacijske staze „Brijunske kamene priče“ koje je uređena i otvorena u sklopu prekograničnog projekta KAMEN-MOST na Malom Brijunu. U sklopu edukacijske staze i spomenutog kamenoloma posjetitelji mogu obići i siguran, betonirani dio tunela dužine oko 150 metara. Edukacijska staza će posjetitelje upoznati s različitim fenomenima i naznačiti značajan geoturistički potencijal same lokacije.
Aktivnost edukacije djelatnika NP Brijuni će biti usmjerene na poboljšanje komunikacijskih, pregovaračkih, prezentacijskih i prodajnih vještina. Edukacija će uključiti voditelje odjela te edukaciju zaposlenika koji su u direktnom kontaktu s gostima.

9. Promidžba i vidljivost projekta
Projekt „Novo ruho Brijuna“ pridaje važnost različitim promotivnim i marketinškim aktivnostima pa će se tako provesti aktivnosti strateškog planiranja, provođenja promotivnih aktivnosti, kreacije i produkcije oglasnih sredstava vezanih uz projekt i NP Brijune, izrade Studije upravljanja posjetiteljima, usluge interpretacije Brijunske baštine u svrhu prezentacije i promocije.
Aktivnost strateškog planiranja podrazumijeva izradu branding strategije s planom komunikacijskih aktivnosti, istraživanje i analizu tržišta, te izradu, provedbu i superviziju operativnih planova marketinških aktivnosti.
Što se tiče provođenja promotivnih aktivnosti, tijekom provedbe projekta predviđene su aktivnosti oglašavanja koje će se vršiti kroz minimalno tri medija, uključujući i TV. Prodaja će se nastojati unaprijediti kroz organiziranje nagradne igre. Vršit će se direktni marketing putem mailinga te će se obavljati aktivnosti odnosa s javnošću tri mjeseca prije završetka projekta.
Organizirat će se konferencije prilikom otvaranja projekta te će se obavljati aktivnosti community managementa kroz tri mjeseca. Prilikom community managementa će se komunicirati sa zajednicom i izgradit će se brend putem društvenih mreža.
Unutar aktivnosti usluga interpretacije Brijunske baštine u svrhu prezentacije i promocije predviđena je izrada opširne knjige o okvirno 150 atrakcija, vrijednosti i zanimljivosti NP Brijuni (na hrvatskom i engleskom jeziku). Knjiga će služiti svim djelatnicima parka, a posebno vodičima i onima koji žele dodatno proširiti svoje znanje. Uključena je i izrada skraćenog priručnika o oko 50 najvažnijih posebnosti Nacionalnog parka Brijuni koje vodiči prezentiraju svakom posjetitelju. Priručnici će se tiskati u 50 primjeraka na hrvatskom i 50 primjeraka na engleskom jeziku. Aktivnost obuhvaća i izradu audio vodiča, snimke glasovnog vođenja u kombinaciji s glazbenom podlogom, za obilaske Velikog Brijuna turističkim vlakićem u trajanju jednog sata. Predviđena je izrada po 3 primjerka audio file-a na hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom, ruskom i francuskom jeziku.
Izrada nove posjetiteljska signalizacija obuhvaća prijevod tekstova, ilustracije, izrada i postavljanje signalizacije za nove posjetiteljske sadržaje.Email

Međunarodne pohvale turističkoj Istri

  • Best Olive Oil Region in the world 2016, 2017 and 2018


  • Istria 52 Places To Go In 2017

  • 10 Best European
    Wine Destinations 2016

  • 10 Best Wine Travel Destinations 2015

  • World's 2nd Best Olive Oil Region 2010 - 2015

  • Top 10 Valentine's Day Retreats 2014

Uz značajnu medijsku pokrivenost u časopisima kao što su National Geographic Traveler i Huffington Post, te u uglednim turističkim vodičima kao što je Lonely Planet, međunarodni novinari i touroperatori nastavljaju hvaliti Istru i njenu ponudu, uvrštavajući je među najbolje svjetske destinacije.

Booking